Polityka prywatności

Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi naszych klientów oraz rozpoczęcia obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE, informujemy że:

ADMINISTRATOREM PRZEKAZYWANYCH PRZEZ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH JEST FIRMA FUR DESIGN MAŁGORZATA LIPKA NIP 7393863261 

PAŃSTWA DANE OSOBOWE PRZETWARZANE SĄ W CELU WYKONYWANIA USŁUG GROOMERSKICH
PAŃSTWA DANE OSOBOWE NIE SĄ PRZEKAZYWANE DO INNYCH PLACÓWEK

PAŃSTWA DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ PRZEKAZYWANE DO PAŃSTW TRZECICH 

PAŃSTWA DANE OSOBOWE NIE PODLEGAJĄ ZAUTOMATYZOWANEMU PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM PROFILOWANIU 

PAŃSTWA DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE PRZEZ OKRES NIEZBĘDNY DO WYKONYWANIA USŁUG LUB DO MOMENTU
WYRAŻENIA SPRZECIWU WOBEC DALSZEGO PRZETWARZANIA 

POSIADACIE PAŃSTWO PRAWO DO PRAWO DOSTĘPU DO SWOICH DANYCH OSOBOWYCH ICH NIEZWŁOCZNEGO SPROSTOWANIA
USUNIĘCIA LUB OGRANICZENIA ICH PRZETWARZANIA 

PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC ICH PRZETWARZANIA PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH OSOBOWYCH PRAWO DO ZŁOŻENIA SKARGI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM WYMIENIONYCH WYŻEJ DANYCH DO ORGANU WŁAŚCIWEGO DO SPRAW OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

ADMINISTRATOR DOKŁADA WSZELKICH STARAŃ ABY ZAPEWNIĆ WSZELKIE ŚRODKI FIZYCZNE TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZED ICH PRZYPADKOWYM CZY UMYŚLNYM ZNISZCZENIEM PRZYPADKOWĄ UTRATĄ ZMIANĄ NIEUPRAWNIONYM UJAWNIENIEM WYKORZYSTANIE CZY DOSTĘPEM ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWNYMI